Domov Novinky v KPIS Wincodex Daňový bonus od 1.1.2018

Daňový bonus od 1.1.2018

 

Podľa § 52zd ods. 7 zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmu sa daňový bonus zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima  k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 173/2017 Z. z. z 26. júna 2017 sa upravila suma životného minima k 1.7.2017 zo 198,09 eur na 199,48 eur na jednu dospelú osobu, čo predstavuje zvýšenie o 0,7%.

Vzhľadom k uvedenému sa mesačná suma daňového bonusu na dieťa v roku 2018 zvýšila o 0,7 %, t.j. o 15 centov z 21,41 eur na 21,56 eur. Suma daňového bonusu za celý rok 2018 je 258,72 eura na jedno dieťa.

Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus je 6-násobok minimálnej mzdy platnej pre rok 2018, čo predstavuje sumu 2 880 eur (6* 480 eur).

Hranica príjmu pre priznanie nároku na daňový bonus zamestnancovi je mesačne polovica minimálnej mzdy platnej pre rok 2018, čo predstavuje 240 eur (480 /2).

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_TYPS_1.jpg