Domov Novinky v KPIS Wincodex Minimálna mzda na rok 2018

Minimálna mzda na rok 2018

 

Od 1.1.2018 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 278//2017 Z. z.  zo dňa 11. októbra 2017, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2018.

Suma minimálnej mzdy na rok 2018 sa ustanovuje na 480,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,759 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

 

 

Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na úpravy v KPIS WinCodex

1. Úprava parametrov miezd:

- minimálna mesačná mzda: 480,00 eur

- minimálna hodinová mzda: 2,759eur

- minimálna hodinová mzda pre 7,5 hodinový pracovný úväzok na deň: 2,9429 eur

- minimálna mzda pre daňový bonus: 240,00 eur - t.j. minimálny zdaniteľný príjem podľa § 5 zákona o dani z príjmov na kalendárny mesiac (§ 33 zákona č. 595/2003 Z.z. )

 

2. Úprava minimálnych mzdových nárokov

2.1.  v matričnom súbore pracovníkov: 


Stupeň

náročnosti

Koefcient     Mesačná  

 MM                 mzda

Hodinová mzda

40 h/týždeň

Hodinová mzda

38,75 h/týždeň

Hodinová mzda

37,5 h/týždeň

    1.                  1,0                   480                     2,759               2,848                     2,9429

    2.                  1,2                   576                     3,3108             3,4176                   3,5315

    3.                  1,4                   672                     3,8626             3,9872                   4,1201

    4.                  1,6                   768                     4,4144             4,5568                   4,7087

    5.                  1,8                   864                     4,9662             5,1264                   5,2973

    6.                  2,0                   960                     5,518               5,696                     5,8859

 

2.2.  v číseníku pracovných operácii:

- číslo pracovnej operácie 132 - Príplatok za nočné smeny (§ 123 ods. 1 Zákonníka práce):

  Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce

  mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy, čo od 1.1.2018 znamená najmenej

  20 % z 2,759 eura, čo je 0,5518 eura.

 

- číslo pracovnej operácie 136 - Príplatok za sťažené podmienky (§ 124 ods. 3 Zákonníka práce):

  Za sťažený výkon práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu  práce

  mzdová kompenzácia najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy, od 1.1.2018 teda najmenej 20%

  z 2,759 eura, čo je 0,5518 eura.

 

- číslo pracovnej operácie 151 - Pohotovosť mimo prac. (§ 96 Zákonníka práce):

 

  Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi

  náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy, od 1.1.2018 teda najmenej 20% z 2,759 eura, čo je 0,5518

  eura.

Posledná zmena (Piatok, 15 December 2017 13:48)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PrikazSLSP.jpg