Domov Novinky v KPIS Wincodex Náhrada príjmu od 1.1.2018 – maximálny denný vymeriavací základ

Náhrada príjmu od 1.1.2018 – maximálny denný vymeriavací základ

Od 1.1.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2003 Z. z.  o náhrade príjmu v znení neskorších predpisov.

 

Náhradu príjmu pri pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ ako peňažné plnenie zamestnancovi , ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného.

Náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Poskytuje sa za kalendárne dni.

Od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti má zamestnanec nárok na nemocenské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa a to najviac do 52. týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti.

 

 

Výška náhrady príjmu je:

- od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca

- od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti  55% denného vymeriavacieho základu zamestnanca

 

Denný vymeriavací základ pre výpočet výšky náhrady príjmu je limitovaný a do 31.12. 2016 nesmel byť vyšší jako 1,5 násobok všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady prijmu.

Od 1.1.2017 sa novelou zákona č. 462/2003 Z. z. zmenila limitácia denného vymeriavacieho základu z  1,5 násobku na 2 násobok všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ).

VVZ pre rok 2016, z ktorého sa vychádza pri výpočte výšky náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej od 1.1.2018 je 10 944 eur.

 

Maximálny denný VZ  pre výpočet výšky náhrady príjmu bude od 1.1.2018: 59,9671 eura.

 

Maximálna výška náhrady príjmu, ktorú zamesntávateľ vyplatí zamestnancovi počas prvých 10 dní trvania dočasnej pracovnej neschopnosti bude od 1.1.2018  275,86 eura a to:

- 44,98 eura za prvé tri dni dočasnej pracovnej neschopnosti

- 230,88 eura za ďalších 7 dní dočasnej pracovnej neschopnosti

Posledná zmena (Piatok, 15 December 2017 13:45)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_NEDOPLPREPLZ18_1.jpg