Domov Novinky v KPIS Wincodex Modul Pošta

Modul Pošta

Do KPIS WinCodex bol dopracovaný nový modul Pošta, ktorý slúži pre spracovanie firemnej pošty.

 

Obsahuje evidenciu došlej pošty s možnosťou sledovania, komu bola pošta pridelená a evidenciu odoslanej pošty.

Záznamy obsahujú údaje o:

-       dátume doručenia resp. odoslania pošty

-       type dokladu (napr. ponuka, objednávka, faktúra, reklamácia, verejná súťaž, ostatné)

-       počte príloh

-       odosielateľovi, resp. príjemcovi pošty

-       osobe, ktorej je pošta pridelená

-       triede zásielky

Do záznamu je možné ďalej editovať číslo externého dokladu a zadávať odkaz na došlú, resp. odoslanú poštu, t. j. zadávať cestu, kde sa nachádzajú súbory servera.

Evidované záznamy je možné filtrovať podľa ľubovoľne zvolených kritérií, napr. došlá pošta, odoslaná pošta, dátum evidovania, typy dokladov, podľa odosielateľa resp. príjemcu pošty s možnosťou prenosu údajov do MS Excelu a MS Wordu.

Z odoslanej pošty je možné označené zápisy tlačiť do Poštového podacieho hárku.

 

Posledná zmena (Streda, 12 Apríl 2017 09:10)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_VYSKAPRIJMU16_1.jpg