Domov Novinky v KPIS Wincodex Minimálna mzda na rok 2017

Minimálna mzda na rok 2017

Od 1.1.2017 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280//2016 Z. z.  Zo dňa 12. októbra 2016, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017.

Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje na 435,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,500 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na úpravy v KPIS WinCodex

 

1. Úprava parametrov miezd:

- minimálna mesačná mzda: 435,00 eur

- minimálna hodinová mzda: 2,500eur

- minimálna hodinová mzda pre 7,5 hodinový pracovný úväzok na deň: 2,6667 eur

- minimálna mzda pre daňový bonus: 217,50 eur - t.j. minimálny zdaniteľný príjem podľa §5 zákona o dani z príjmov na kalendárny mesiac (§ 33 zákona č. 595/2003 Z.z. )

 

2. Úprava minimálnych mzdových nárokov

2.1.  v matričnom súbore pracovníkov:

Stupeň

náročnosti

Koefcient    Mesačná

 MM                 mzda

Hodinová mzda

40 h/týždeň

Hodinová mzda

38,75 h/týždeň

Hodinová mzda

37,5 h/týždeň

    1.                  1,0                   435                      2,500               2,5806                     2,6667

    2.                  1,2                   522                      3,0000             3,0968                     3,2000

    3.                  1,4                   609                      3,5000             3,6129                     3,7333

    4.                  1,6                   696                      4,0000             4,1290                     4,2667

    5.                  1,8                   783                      4,5000             4,6452                     4,8000

    6.                  2,0                   870                      5,0000             5,1613                     5,3333  

2.2.  v číseníku pracovných operácii:

- číslo pracovnej operácie 132 - Príplatok za nočné smeny (§ 123 ods. 1 Zákonníka práce):

  Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce

  mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy, čo od 1.1.2016 znamená najmenej

  20 % z 2,500 eura, čo je 0,5000 eura.

 

- číslo pracovnej operácie 136 - Príplatok za sťažené podmienky (§ 124 ods. 3 Zákonníka práce):

  Za sťažený výkon práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu  práce

  mzdová kompenzácia najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy, od 1.1.2016 teda najmenej 20%

  z 2,500 eura, čo je 0,5000 eura.

 

- číslo pracovnej operácie 151 - Pohotovosť mimo prac. (§ 96 Zákonníka práce):

 

  Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi

  náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy, od 1.1.2016 teda najmenej 20% z 2,500 eura, čo je 0,5000

  eura.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 10:01)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
MesVykP_2009.jpg