Domov Novinky v KPIS Wincodex Daňový bonus v roku 2017

Daňový bonus v roku 2017

Podľa zákona č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov sa daňový bonus podľa § 33 zvyšuje k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia.

Tento postup sa podľa § 52zd zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie 2015.

V súvislosti so zmenou zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení

 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 30. júna 2014,

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k 1. júlu 2014 neupravilo

sumy životného minima (koeficient, ktorým by sa upravili uvedené sumy, sa rovná jednej

alebo je nižší ako jedna).

 

Životné minimum sa nebude meniť ani od 1. júla 2016. Zostáva v nezmenenej výške 198,09 eur, nakoľko koeficient, ktorým by sa menili sumy životného minima je nižší ako 1.

Vzhľadom na uvedené s účinnosťou od 1.1.2017 sa nemení mesačná suma daňového bonusu, t. j.

mesačná suma daňového bonusu od 1. januára 2017 je naďalej 21, 41 €.

Celková ročná suma daňového bonusu platná na rok 2017 predstavuje 256, 92 €

(12 mes. x 21, 41 €).

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:51)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ppotvrzd_2009.jpg