Domov Novinky v KPIS Wincodex Kontrola zaúčtovania modulov

Kontrola zaúčtovania modulov

Do jednotlivých modulov bola doplnená nová ponuka "Kontrola zaúčtovania" v menu "Účtovanie".

Do modulu účtovníctva bola doplnená Kontrola zaúčtovania, ktorá obsahuje kontroly zaúčtovania po jednotlivých moduloch.

 

Kontrola skontroluje:

- stav zaúčtovania v jednotlivých moduloch

- identifikuje nezaúčtované pohyby

- identifikuje dávky účtovania, ktroré je potrebné opravne účtovať.

Obdobie, za ktoré kontrola účtovania zbieha, sa odporúča nastaviť na prvý mesiac kalendárneho roku, resp.

prvý mesiac hospodárskeho roku, do konca obdobia, ktoré je potrebné skontrolovať.

Parametre pre zadávanie obdobia editované užívateľom zostávajú zapamätané a sú rovnaké pre kontrolu

zapracovanú v jednotlivých moduloch a kontrolu zaúčtovania v module účtovníctvo.

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:43)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
Hlasenie_2009_pg1.jpg