Domov Novinky v KPIS Wincodex Použitie nového vzoru kontrolného výkazu DPH v súvislosti s novelou zákona o DPH

Použitie nového vzoru kontrolného výkazu DPH v súvislosti s novelou zákona o DPH

V súvislosti so zverejnením nového formuláru kontrolného výkazu (platný od 1. 4. 2016)
dávame do pozornosti, že novelou zákona o DPH sa s účinnosťou od 1. 4. 2016 upravuje
uvádzanie údajov v časti B.3. kontrolného výkazu – údaje o odpočítaní dane zo
zjednodušených faktúr, a to nasledovne:

  ü Za zdaňovacie obdobie marec 2016, resp. I. štvrťrok 2016 sa použije formulár

kontrolného výkazu, ktorý je platný od 1. 1. 2014 (platný do 31. 3. 2016), v ktorom sa v časti B.3 kontrolného výkazu vykazuje celková suma základov dane, celková suma dane a celková suma odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených
faktúr, z ktorých si za príslušné zdaňovacie obdobie platiteľ uplatňuje odpočítanie dane.


ü Za zdaňovacie obdobie apríl 2016, resp. II. štvrťrok 2016 (a nasledujúce
zdaňovacie obdobia) sa použije formulár kontrolného výkazu, ktorý je platný od
1. 4. 2016 a v ktorom platiteľ v zmysle novelizovaného ustanovenia § 78a ods. 6
zákona o DPH, bude povinný uviesť v časti B.3. kontrolného výkazu osobitne celkovú
sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení
podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla
pre daň, ak za príslušné zdaňovacie obdobie celková suma odpočítanej dane zo
zjednodušených faktúr bude 3 000 eur a viac.

 

 

 

 

 

Posledná zmena (Štvrtok, 28 Apríl 2016 09:02)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RZ2009_TYPA_1.jpg