Domov Novinky v KPIS Wincodex Vymeriavacie základy poistného od 1.1.2016

Vymeriavacie základy poistného od 1.1.2016


Maximálne vymeriavacie základy na platenie poistného a preddavkov poistného:

 

za obdobie  od 1. januára 2016 do 31.decembra  2016 je maximálny vymeriavací základ na poistné do Sociálnej  poisťovne a na platenie preddavkov poistného do zdravotných poisťovní mesačne:

       zamestnanca na sociálne poistenie 4 290,00 Eur (päťnásobok priemernej mesačnej mzdy)

       zamestnávateľa za každého jeho zamestnanca na sociálne poistenie 4 290,00 Eur (päťnásobok priemernej mesačnej mzdy)

       zamestnanca a zamestnávateľa na zdravotné poistenie 4 290,00 Eur (päťnásobok priemernej mesačnej mzdy.

Podľa § 29b ods. 5 zákona č . 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ak sa poistenec považuje za zamestnanca podľa § 11 ods. 3 zákona o zdravotnom poistení z viacerých dôvodov u toho istého zamestnávateľa, posudzuje sa akoby bol u tohto zamestnávateľa zamestnancom iba raz)

 

       poistenca, ktorý má príjem z dividend vyplatených platiteľom dividend je podľa § 16 ods. 8 písm.f/ zákona č. 580/2004 Z. z.  51 480,00 Eur.

Výnimkou je v rámci sociálneho poistenia úrazové poistenie, kde sa zachováva neobmedzený maximálny vymeriavací základ.

Minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca s účinnosťou od 1. januára 2010 na účely sociálneho poistenia a s účinnosťou od 1. januára 2011 na účely verejného zdravotného poistenia nie je upravený, avšak zamestnávateľ má naďalej podľa pracovnoprávnych predpisov povinnosť odmeňovať zamestnanca v súlade s ustanoveniami zákona o minimálnej mzde (vrátane dohôd).


 

Posledná zmena (Utorok, 12 Január 2016 09:55)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
proczuc_2009_1.jpg