Domov Novinky v KPIS Wincodex Minimálna mzda na rok 2016

Minimálna mzda na rok 2016

Od 1.1.2016 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279//2015 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016.

 

Suma minimálnej mzdy na rok 2016 sa ustanovuje na 405,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (vrátane dohôd).

 

Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na úpravy v KPIS WinCodex

1. Úprava parametrov miezd:

- minimálna mesačná mzda: 405,00 eur

- minimálna hodinová mzda: 2,328eur

- minimálna hodinová mzda pre 7,5 hodinový pracovný úväzok na deň: 2,4832 eur

- minimálna mzda pre daňový bonus: 202,50 eur - t.j. minimálny zdaniteľný príjem podľa §5 zákona o dani z príjmov na kalendárny mesiac (§ 33 zákona č. 595/2003 Z.z. )

 

 

2. Úprava minimálnych mzdových nárokov

2.1.  v matričnom súbore pracovníkov:

 

 Stupeň

náročnosti

Mesačná mzda

Hodinová mzda

40 h/týždeň

Hodinová mzda

38,75 h/týždeň

Hodinová mzda

37,5 h/týždeň

 

    1.                          405                      2,3280                   2,4031                   2,4832

    2.                          486                      2,7936                   2,8837                   2,9798

    3.                          567                      3,2592                   3,3643                   3,4765

    4.                          648                      3,7248                   3,8450                   3,9731

    5.                          729                      4,1904                   4,3256                   4,4698

    6.                          810                      4,6560                   4,8062                   4,9664

 

2.2.  v číseníku pracovných operácii:

- číslo pracovnej operácie 132 - Príplatok za nočné smeny (§ 123 ods. 1 Zákonníka práce):

  Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce

  mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy, čo od 1.1.2016 znamená najmenej

  20 % z 2,328 eura, čo je 0,4656 eura.

 

- číslo pracovnej operácie 136 - Príplatok za sťažené podmienky (§ 124 ods. 3 Zákonníka práce):

  Za sťažený výkon práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde za každú hodinu  práce

  mzdová kompenzácia najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy, od 1.1.2016 teda najmenej 20%

  z 2,328 eura, čo je 0,4656 eura.

 

- číslo pracovnej operácie 151 - Pohotovosť mimo prac. (§ 96 Zákonníka práce):

 

  Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi

  náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy, od 1.1.2016 teda najmenej 20% z 2,328 eura, čo je 0,4656

  eura.

Posledná zmena (Utorok, 05 Január 2016 14:23)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PotvrZam_UrazDavka_2009.jpg