Domov Novinky v KPIS Wincodex Zmeny v odpisovaní hmotného majetku od 1.1.2015

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku od 1.1.2015


Od 1.1.2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z. z. , ktorá priniesla zmeny v odpisovaní hmotného majetku.

Zmeny v odpisovaní hmotného majetku:

1. rozšírenie počtu odpisových skupín na 6:

 • 1. odpisová skupina s dobou odpisovania 4 roky
 • 2. odpisová skupina s dobou odpisovania 6 rokov

 • 3. odpisová skupina s dobou odpisovania 8 rokov
 • 4. odpisová skupina s dobou odpisovania 12 rokov
 • 5. odpisová skupina s dobou odpisovania 20 rokov
 • 6. odpisová skupina s dobou odpisovania 40 rokov

2. redukcia možnosti požívania zrýchlenej metódy odpisovania:

- od 1.1.2015 sa môže zrýchlene odpisovať len hmotný majetok zaradený do 2. a 3 odpisovej skupiny.

3. zrušenie zrýchleného leasingového spôsobu odpisovania.

Spôsob odpisovania finančného prenájmu od 1.1.2015:

 • zjednotenie spôsobu odpisovania bez ohľadu na formu obstarania hmotného majetku
 • odpisovanie počas doby odpisovania stanovenej zákonom o dani z príjmu a nie počas doby trvania prenájmu
 • do výšky vstupnej ceny – istina a náklady súvisiace s obstaraním hmotného majetku
 • technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1700 eur ročne zvyšuje vstupnú cenu prenajatého majetku
 • rovnomerné odpisovanie alebo zrýchlené odpisovanie ak prenajatý majetok je zaradený v 2. alebo 3. odpisovej triede
 • v prípade osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a vyššie uplatnenie daňových odpisov na základe testovania dosiahnutého základu dane.

 


 

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
GrafVstup.jpg