Domov Novinky v KPIS Wincodex Kontrolný výkaz DPH – informácia o odhalení možných chýb v zaslanom KV DPH

Kontrolný výkaz DPH – informácia o odhalení možných chýb v zaslanom KV DPH


Od 7.10.2014 FR SR spúšťa zasielanie chybových správ v kontrolnom výkaze do „schránky správ“ platiteľa a platiteľ môže chyby sám odstrániť do uplynutia lehoty na podanie. Podmienkou je zaslanie KV od 1.dňa do 20. dňa. Informáciu FR zasielame v prílohe. Ďalej pripomíname, že v najbližších dňoch bude zverejnené upravené poučenie k súhrnnému výkazu.

Novelou zákona bol znížený limit na možnosť podávania štvrťročného výkazu na 50 tis eur.

Bližšie informácie o odhalení možných chýb v zaslanom KV a o spôsobe ich opravy nájdete na stráne finačnej správy:

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/info-k-aktual-povinnostiamPosledná zmena (Utorok, 07 Október 2014 11:33)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
RegListFO2009.jpg