Domov Novinky v KPIS Wincodex Daňový bonus od 1.7.2014 sa nemení

Daňový bonus od 1.7.2014 sa nemení


Dňa 30. júna 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa

zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

V súvislosti so zmenou zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 30. júna 2014,

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k 1. júlu 2014 neupravuje

sumy životného minima (koeficient, ktorým by sa upravili uvedené sumy, sa rovná jednej

alebo je nižší ako jedna).

V nadväznosti na uvedené s účinnosťou od 1. júla 2014 sa nemení mesačná suma

daňového bonusu, t.j. mesačná suma daňového bonusu od júla 2014 je naďalej 21, 41 €.

Celková ročná suma daňového bonusu platná na rok 2014 predstavuje 256, 92 €

(12 mes. x 21, 41 €).


 

 

Posledná zmena (Štvrtok, 14 August 2014 10:17)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
DPH10_01_1.jpg