Domov Novinky v KPIS Wincodex Ročné zúčtovanie dane za rok 2013

Ročné zúčtovanie dane za rok 2013

Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaniteľnom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR podľa §5 zákona o dani z príjmov, môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

 

Zmeny zapracované v programe WinCodex pre vykonanie ročného zúčtovania za rok 2013:

 

1. nové výšky nezdaniteľných častí základu dane za rok  2013 na daňovníka, manželku/manžela

2. zmeny pre uplatnenie zamestnaneckej prémie:

- nová výška hraničného príjmu

- nová výška zamestnaneckej prémie

3. dve sadzby dane 19% a 25%

4. nová výška daňového bonusu pre rok 2013

5. nové tlačivá pre ročné zúčtovanie za rok 2013:

- Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2013

- Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2013

- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013

6. nová výška hraničnej sumy na vysporiadanie nedoplatku z ročného zúčtovania dane za rok 2013

7. dobrovoľné príspevky na SDS a uplatnenie odpočtu v ročnom účtovaní dane za rok 2013 – nová odpočítateľná položka platná od roku 2013

Posledná zmena (Piatok, 07 Marec 2014 11:19)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
suvaha1v09_1.jpg