Domov Novinky v KPIS Wincodex Zvýšenie sumy daňového bonusu od 1.7.2013

Zvýšenie sumy daňového bonusu od 1.7.2013


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 186/2013 Z. z. o úprave súm životného minima upravilo s účinnosťou od 1. júla 2013 sumy životného minima.

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby sa od 1.7.2013 zvýšilo zo sumy 194,58 eura na sumu 198,09 eura (zvýšenie o 1,8%).

V súvislosti s valorizáciou súm životného minima sa daňový bonus podľa § 33 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 52 ods. 48 zákona o dani z príjmov zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.

Výška mesačného daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom platná do 30.6.2013 v sume 21,03 eura sa s účinnosťou od 1. júla 2013 zvyšuje na sumu 21,41 eura mesačne, t.j. zvýšenie o sumu 0,38 eura .

Zvýšená suma mesačného daňového bonusu sa prvýkrát vyplatí za mesiac júl 2013 pri vyplatení mzdy v auguste 2013.

Úpravy potrebné v KPIS Wincodex:

V parametroch miezd je nevyhnutné od 1.7.2013 miezd zmeniť:
- sumu daňového bonusu zo sumy 21,03 eura na sumu 21,41 eura

Uvedenú zmenu je nevyhnutné vykonať obmedzením pôvodnej vety dátumom platnosti DDO 30.06.2013 a editáciou novovzniknutej vety, v záložke: Odpočítateľné položky – Daňový bonus.


 

 

Posledná zmena (Pondelok, 15 Júl 2013 09:28)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
SVDPHv10_1.jpg