Domov Novinky v KPIS Wincodex Minimálna mzda na rok 2013

Minimálna mzda na rok 2013

 


Od 1.1.2013 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 326/2012 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2013.

 

Suma minimálnej mzdy na rok 2013 sa ustanovuje na:

 

  1. 337,70 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

  2. 1,9410 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

 

Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na spracovanie miezd v roku 2013:

1. Úprava parametrov miezd:

  • minimálna mesačná mzda: 337.70 eur

  • minimálna hodinová mzda: 1,9410 eur

  • minimálna hodinová mzda pre 7,5 hodinový pracovný úväzok na deň: 2,0704 eur

  • minimálna mzda pre daňový bonus: 168,85 eur - t.j. minimálny zdaniteľný príjem podľa §5 zákona o dani z príjmov na kalendárny mesiac (§ 33 zákona č. 595/2003 Z.z. )

 

2. Úprava minimálnych mzdových nárokov v pracovných operáciach.

V náväznosti na novelu zákona č. 361/2012 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, sa minimálna mzda vzťahuje s účinnosťou od 1.1.2013 aj na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.


Posledná zmena (Pondelok, 21 Január 2013 10:20)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ELDOCHPOIF_2009.jpg