Ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov, je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

V súvislosti s uvedenou novelou zákona o zdravotnom poistení boli v KPIS Wincodex zapracované nové tlačivá:
Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné  poistenie platné od 1.8.2011 pre zdravotné poisťovne:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa
  • Dôvera zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa ponechala v platnosti tlačivo platné od 1.5.2011 aj po 1.8.2011

 


 

Posledná zmena (Piatok, 27 Júl 2012 08:50)