Výška náhrady príjmu je:

- od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca

- od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti  55% denného vymeriavacieho základu zamestnanca

 

Denný vymeriavací základ pre výpočet výšky náhrady príjmu je limitovaný a do 31.12. 2016 nesmel byť vyšší jako 1,5 násobok všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie náhrady prijmu.

Od 1.1.2017 sa novelou zákona č. 462/2003 Z. z. zmenila limitácia denného vymeriavacieho základu z  1,5 násobku na 2 násobok všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ).

VVZ pre rok 2016, z ktorého sa vychádza pri výpočte výšky náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej od 1.1.2018 je 10 944 eur.

 

Maximálny denný VZ  pre výpočet výšky náhrady príjmu bude od 1.1.2018: 59,9671 eura.

 

Maximálna výška náhrady príjmu, ktorú zamesntávateľ vyplatí zamestnancovi počas prvých 10 dní trvania dočasnej pracovnej neschopnosti bude od 1.1.2018  275,86 eura a to:

- 44,98 eura za prvé tri dni dočasnej pracovnej neschopnosti

- 230,88 eura za ďalších 7 dní dočasnej pracovnej neschopnosti

Posledná zmena (Piatok, 15 December 2017 13:45)