Novinky vo Wincodex Novinky vo Wincodex
Prihlásený
Aktuálne máme 16 hostí prítomných
Domov Novinky

Novinky

Sociálna poisťovňa informuje:

Zamestnávateľom a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac, umožní novela zákona o sociálnom poistení odklad splatnosti sociálnych odvodov. Presné podmienky, akým spôsobom sa odklad bude riadiť – teda hlavne ako sa určí pokles čistého obratu a príjmov z podnikania – ešte stanoví vláda svojim nariadením. Koho presne sa možnosť odkladu odvodov týka?

Posledná zmena (Streda, 08 Apríl 2020 08:48)

Čítajte viac...

 

(nemocenské vyplácané v súvislosti s pandémiou koronavírusu) 

 

 Sociálna poisťovňa informuje:

 V porovnaní s bežným nemocenským vyplácaným počas dočasnej pracovnej neschopnosti (PN-ka) sa nemocenské, na ktoré vznikne nárok počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID 19:

Posledná zmena (Utorok, 07 Apríl 2020 17:02)

Čítajte viac...

 

Zákon č. 63/2020 Z. z. z 25. Marca, ktorým sa novelizoval zákon o Sociálnom poistení v prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie nariadenej v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, upravuje:

Posledná zmena (Nedeľa, 29 Marec 2020 12:41)

Čítajte viac...

 

V súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení od 1.4.2020  (týka sa obecných policajtov) Sociálna poisťovňa oznamuje nasadenie novej schémy RLZEC v2019 - t. j. Registračný list fyzickej osoby.

 

Pôjde o prechod zo dňa na deň o pol noci (ako vždy) a to 31.3.2020, 00:00 s tým, že:

-  do 30.3.2020, 23:59 bude fungovať súčasne platná schéma

-  od 31.3.2020, 00:00 bude fungovať nová schéma

 

Posledná zmena (Nedeľa, 29 Marec 2020 11:09)

Čítajte viac...

 

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím upravuje § 63 ods. 1 písm. d/ zákona č. 5/2004  Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je zamestnávateľ povinný zamestnávať občanov so ZP, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím a to v počte 3,2% z celkového počtu jeho zamestnancov.

Posledná zmena (Sobota, 28 Marec 2020 08:42)

Čítajte viac...

 
Viac článkov...
Prihlásenie