Domov Novinky v KPIS Wincodex Ako správne opraviť chyby v Registračnom liste fyzickej osoby /RLFO/

Ako správne opraviť chyby v Registračnom liste fyzickej osoby /RLFO/

Ústredie Sociálnej poisťovne informuje, ako správne opraviť chyby v RLFO:

Zamestnávatelia sú povinní prihlásiť a odhlásiť zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne, a to elektronickým vyplnením Registračného listu fyzickej osoby (RL FO).

Ak pritom urobia chybu, napríklad uvedú nesprávne údaje, je potrebné opraviť ich - a aj to má svoje presne stanovené postupy.

Sociálna poisťovňa preto pripomína, že ak zamestnávateľ urobí v Registračných listoch FO chybu v mene, priezvisku alebo adrese zamestnanca, stačí ju opraviť cez formulár RL FO - zmena, kde zadá správne údaje. Pri odstraňovaní ďalších chýb je postup nasledovný

Ak zamestnávateľ zistí, že na RL FO - prihláška uviedol napr. nesprávny typ zamestnanca alebo nesprávny dátum vzniku poistenia zamestnanca, pričom tento zamestnanec u neho ešte pracuje (teda neodhlásil ho medzičasom z poistenia a ešte neposlal odhlášku),  zašle do systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne elektronicky RL FO - zrušenie prihlásenia a následne zašle RL FO - prihláška so správnymi údajmi.

Ak však uvedie nesprávne údaje na RL FO - odhláška zamestnanca, je potrebné, aby kontaktoval priamo príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne,pretože RL FO - odhláška nie je možné opraviť elektronicky.

Rovnako je potrebné priamo kontaktovať pobočku aj v prípade, ak na chybné údaje (či už v RL FO - prihláška, odhláška alebo RL FO - prerušenie )príde až po tom, ako už zamestnanca odhlásil z registra Sociálnej poisťovne.

V takejto situácii zamestnávateľ písomne požiada pobočku o opravu údajov týkajúcich sa zániku poistného vzťahu zamestnanca (storno odhlášky).

Ak je nesprávny údaj uvedený v RL FO - prihláška, po otvorení poistného vzťahu pobočkou, resp. po vystornovaní odhlášky, zašle elektronicky RL FO - zrušenie prihlásenia a následne zašle RL FO - prihláška ako aj RL FO - odhláška so správnymi údajmi.

Ak bol odoslaný nesprávny údaj uvedený v RL FO - prerušenie, zamestnávateľ pobočku požiada o storno už zaslaných údajov prerušenia  a odošle ich správne (prerušenie sa tiež nedá stornovať elektronicky).

Posledná zmena (Štvrtok, 29 Jún 2017 12:43)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ppotvrzd_2009.jpg