Domov Novinky v KPIS Wincodex Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia.

Elektronické evidenčné listy dôchodkového poistenia.

Na svojom webovom portáli Sociálna poisťovňa informuje, že s účinnosťou od 4. januára 2016 umožňuje zamestnávateľom zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) elektronicky prostredníctvom systému elektronických služieb Sociálnej poisťovne (SES).

 

Začiatok povinnosti elektronického zasielania ELDP závisí od počtu zamestnancov zamestnávateľa:

- od 4. januára 2016 do 30. júna 2016 – prechodné obdobie zasielania ELDP v elektronickej alebo papierovej forme pre všetkých

- od 1. júla 2016 – povinné zasielanie ELDP v elektronickej forme pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov na 20

- od 1. januára 2017 - povinné zasielanie ELDP v elektronickej forme pre zamestnávateľov s počtom zamestnancov 20 a menej

 

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že na rozdiel od vyhotovovania evidenčných listov dôchodkového poistenia v papierovej forme, elektronický evidenčný list dôchodkového poistenia je potrebné vyhotoviť osobitne za každý pracovný vzťah (to platí aj na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru). Uvedený postup sa vyžaduje z dôvodu vykonávania kontrol v prijatých elektronických evidenčných listoch dôchodkového poistenia.

V KPIS WinCodex je ELDP možné vyhotoviť len osobitne za každý pracovný vzťah.

Pre export elektronických ELDP slúži formulár, ktorý je možné vyvolať cez menu miezd:       

Zostavy -> Poisťovne -> Sociálna poisťovňa -> Export evidenčných listov

Posledná zmena (Streda, 14 December 2016 09:43)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PrikazSLSP.jpg