Domov Novinky v KPIS Wincodex SEPA - Jednotná oblasť platieb v eurách

SEPA - Jednotná oblasť platieb v eurách

SEPA je jednotná oblasť, v ktorej sú obyvatelia a spoločnosti schopní posielať a prijímať eurové platby v rámci členských krajín SEPA za rovnakých podmienok, práv a povinností ako domáce eurové platby, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Legislatívny rámec a pravidlá pre jednotné procesy v celej zóne SEPA* sú definované v Nariadení o platobných službách (Payment Services Directive 2007/64/EC), ktoré jednotlivé krajiny SEPA implementovali postupne do svojich národných zákonov o platobných službách. V SR bola európska smernica zapracovaná do Zákona o platobných službách 429/2009 účinná od 1. 11. 2009. V plnom rozsahu nahradzuje a upravuje platné zákony týkajúce sa platobného styku.

 

V súvislosti s prechodom na SEPA platby od 1.2.2014, boli v KPIS WinCodex upravené všetky vstupy pre nahrávanie IBAN a BiC.

 

V prípade záujmu zo strany používateľov KPIS WinCodex bude možné prostredníctvom konverzií previesť číslo účtu do formátu IBAN a kód banky do formátu BIC/SWIFT.

Konverzie:

1. Doplnia BIC z číselníka bankových identifkačných kódov :

- do číselníka bankového spojenia a POISŤOVNÍ užívateľa

- do matričného súboru Zrážky zo mzdy

- do registra firiem do účtov obchodných partnerov

 

2. Prevedú číslo BÚ do formátu IBAN v prípade, že nie je vyplnený a to, pre všetky bankové účty s kódom banky menším ako 9999 :

- v číselníku bankového spojenia a POISŤOVNÍ užívateľa

- v matričnom súbore Zrážky zo mzdy

- v registri firiem v účtoch obchodných partnerov

 

3. Naplnia IBAN a BIC :

- v knihe faktúr do vlastného účtu z číselníka bankového spojenia a POISŤOVNÍ používateľa

- v knihe faktúr do účtu odberateľa / dodávateľa z účtov obchodných partnerov zadaných v registrifiriem

- v registery firiem a organizácií do vlastného účtu z číselníka bankového spojenia a POISŤOVNÍ používateľa

V opačnom prípade si používateľ bude musieť 24 miestný kód IBAN platný pre SR do upravených vstupov aktualizovať manuálne.

 


 

Posledná zmena (Pondelok, 20 Január 2014 12:27)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
PotvrZam_davkaNezam1_2009.jpg