Domov Novinky v KPIS Wincodex Zákon o dani z pridanej hodnoty DPH

Zákon o dani z pridanej hodnoty DPH

Dňa 17.10.2013 bol prijatý Národnou radou SR zákon č. 360/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z prídanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

Väčšina legislatívnych zmien nadobudne účinnosť od 1.januára 2014.

Navýznamnejšou zmenou, ktorú zavádza novela zákona o DPH je:

  1. Kontrolný výkaz DPH

  2. Tuzemský prenos daňovej povinnosti pri vybraných komoditách (§69 ods.12 zákona)

  3. Zrušenie združení

Kontrolný výkaz DPH od 1.1.2014

Podľa § 78a zákona platiteľ dane bude povinný podať spolu s výkazom DPH aj kontrolný výkaz DPH.

Prostredníctvom kontrolného výkazu bude platiteľ dane poskytovať finančnej správe podrobné informácie o daňových povinnostiach a o výške odpočtov DPH, ktoré si uplatnili.

Samotný vzor výkazu kopíruje existenciu dokladov, ktorú podnikatelia a firmy musia viesť zo zákona.

Najdôležitejšími identifikátormi, ktoré umožnia Finančnej správe na základe križovej kontroly porovnať výkazníctvo medzi obchodnými partnermi sú:

  • identikačné číslo pre daň

  • poradové číslo faktúry

 

Poradové číslo faktúry môže okrem číselných znakov obsahovať aj písmená a iné znaky ako pomlčky, lomky, hviezdičky, ak sú súčasťou poradového čísla faktúry.

Vzhľadom na dôležitosť uvedeného identikátora bol v KPIS WinCodex pri nahrávaní došlých a odoslaných faktúr vytvorený nový objekt, do ktorého bude možné poradové číslo faktúry v zmysle Poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu zapísať.

 

Zároveň bola pre používateľov KPIS WinCodex vytvorená konverzia, ktorá umožňuje v knihe faktúr zapísať poradové číslo faktúry aj do faktúr zapísaných pred 1.1.2014 a to takým spôsobom, že:

  • u ododoslaných faktúr je poradové číslo faktúry totožné s číslom faktúry

  • u došlých faktúr sa do poradového čísla faktúry preberá variabilný symbol, v prípade, že je zapnutý parameter individuálne číslovanie došlých faktúr tak číslo faktúry.

 


 

Posledná zmena (Pondelok, 20 Január 2014 12:30)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
ppotvr_2009.jpg