Domov Novinky v KPIS Wincodex Minimálna mzda na rok 2014

Minimálna mzda na rok 2014


Od 1.1.2014 nadobúda účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 321/2013 Z. z. ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014.

 

Suma minimálnej mzdy na rok 2014 sa ustanovuje na

352,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

2,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

 

 

Dopad zvýšenia minimálnej mzdy na spracovanie miezd v roku 2014
1. Úprava parametrov miezd:

minimálna mesačná mzda: 352,00 eur

minimálna hodinová mzda: 2,0230 eur

minimálna hodinová mzda pre 7,5 hodinový pracovný úväzok na deň: 2,1579 eur

minimálna mzda pre daňový bonus: 176,00 eur - t.j. minimálny zdaniteľný príjem podľa §5 zákona o dani z príjmov na kalendárny mesiac (§ 33 zákona č. 595/2003 Z.z. )

2. Úprava minimálnych mzdových nárokov v pracovných operáciach.

V náväznosti na novelu zákona č. 361/2012 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, sa minimálna mzda vzťahuje s účinnosťou od 1.1.2013 aj na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

 


 

Posledná zmena (Piatok, 08 November 2013 13:44)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
MesVykP_2009.jpg