Domov Novinky v KPIS Wincodex Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012


Hlásenie je ročný výkaz o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činností poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, daňovom bonuse a o zamestnaneckej prémii.

Povinnosť predkladať Hlásenie miestne príslušnému správcovi dane vyplýva zamestnávateľovi z § 39 ods. 9 písm. b/ zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z..

Lehotu na podanie Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2012 upravuje § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z.. Hlásenie sa podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia (rozdiel oproti predchádzajúcim rokom, kedy sa hlásenie podávalo do konca marca).

Zmena lehoty na podanie Hlásenia vyplýva zo zmeny tlačiva, ktoré v časti:

  • IV. obsahuje údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie
  • V. obsahuje údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie (t.j. ročné zúčtovanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva).

 

Posledná zmena (Štvrtok, 18 Apríl 2013 11:12)

 
PrihlásenieOriginálne doklady v KPIS Wincodex
proczuc_2009_1.jpg